FOLDEVEGGER, MOBILVEGGER
OG GLASSVEGGER

Velkommen til Saxi
VEGGER FOR ALLE BEHOV:
FOLDEVEGGER, MOBILVEGGER
OG GLASSVEGGER

Den mest effektive utnyttelse av dyre kvadratmeter har alltid vært en utfordring for byggebransjen. Når et større rom skal kunne deles i to eller flere mindre rom gjelder ikke bare kravet til et fysisk skille. Løsningen skal også kunne være fleksibel, lydtett, brannsikker og ha en attraktiv design.

Saxi Produkter AS

Saxi Produkter AS, Nannestadgata 3, 2000 Lillestrøm, +47 994 66 510, post@saxi.no

Saxi-Vest AS

Engelsvollvegen 264 4353 Klepp Stasjon +47 902 37 036 torbjorn@saxi.no