Informasjon om lyd

Ønsket om god lydisolasjon er ofte forbundet med behovet for fleksible veggløsninger. Behovet for lydisolasjon er individuelt og avhenger av hva de atskilte rom skal anvendes til. Eksempelvis skal lydisolasjonen mellom to undervisningsrom uten dørforbindelse i følge NS8175 være R´w 48 dB. Likeledes skal lydisolasjonen mellom undervisningsrom og fellesareal med dørforbindelse i følge NS8175 minst være R´w 35 dB.

Se avsnittet "Eksempler på lydkrav og subjektiv oppfattelse av lydisolasjon" for ytterligere informasjon.

Saxis produktprogram omfatter en rekke lydisolerende mobile veggsystemer. Foldevegger kan yte lydreduksjonstall Rw = 31-50 dB, mens mobilveggene kan yte lydreduksjonstall Rw = 39–59 dB.

Disse lydreduksjonstall refererer til målinger utført i lydlaboratorier.