Persondata politikk for SAXI Produkter A/S

 Saxi benytter opplysninger vi mottar fra kunder/personer som en del av et samarbeide eller i relevant/produktorientert informasjonsøyemed. Vi er ved lov forpliktet til å sikre at personers privatliv til enhver tid er beskyttet. Ved enhver identifikasjon som vi ber om ved henvendelse – som besøkende av våres hjemmeside eller annen kontakt – skal man være sikker på at disse opplysninger kun anvendes i overensstemmelse med nærværende persondata politikk.

Vi innsamler og lagrer jevnlig følgende persondata

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
  • Demografiske opplysninger som fysiske adresser, postnummer m.m.
  • Opplysninger som er relevante til kundespesifikke ønsker vedr. produkter, tilbud eller lign.
  • Innhenting av tillatelse på individuelt plan for å sende nyheter, produktopplysninger og tilbud på målrettede produktløsninger.

Vi lager og benytter disse opplysningene for å kunne yte den beste servicen, som er målrettet mot våre kunders ønsker og behov, samt for at:

  • Forbedre våre produkter og tjenester.
  • Informere om forhold som er relevante og viktige opplysninger i samarbeide eller lignende.
  • Forbedre hjemmesidens innhold i forhold til markedsrelevante behov.
  • Kontakte eller sende informasjon til kunder vedr. faglig samarbeide, handel, nyheter, tilbud eller markedsrelevante opplysninger/undersøkelser.

 

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å sikre at persondata opplysninger er beskyttet i våres varetekt ved å forhindre uautorisert adgang eller videreformidling av fysiske, elektroniske og ledermessige prosedyrer.

Personlige opplysninger

Saxi Produkter benytter og videresender utelukkende personaldata i forbindelse med kontakt, post, levering og/eller konsulentbesøk, og ved samfunnsmessig lovpålagte krav. Vi vil aldri gi videre persondata til irrelevant 3. part, men utelukkende for å oppfylle de forpliktelser vi har i forhold til samarbeid eller en inngått avtale.

Man kan til enhver tid be om å få opplyst detaljer om hvilke persondata vi oppbevarer. Dette kreves naturligvis relevant individuell identifikasjon. Persondataopplysninger kan ta noen dager å få ut, da vi ønsker å være helt sikre på at utlevelser av disse opplysningene går til rettmessige eier.

Ved konstatering av ukorrekte opplysninger, ber man vennligst og hurtigst mulig å informere oss, slik at vi kan rette informasjonen i våres systemer. Ønsker man å bli slettet i våres systemer, kan man be om dette. Både ved endring og sletting av data vil man bli bedt om gyldig identifikasjon.

Cookies

Alle hjemmesider benytter cookies – også saxi.no. Vi ber derfor om å akseptere cookies ved besøk på våres hjemmesider, og ved aksept tilføyes cookies som hjelper oss med å analysere webtrafikk. Vi bruker log-statistikk til å identifisere hvilke sider som benyttes. Dette hjelper oss med å analysere data, om trafikken på våres hjemmeside og har utelukkende til formål for å forberede vår bedrift i forhold til markedets behov for våre produkter. Cookies kan til enhver tid fjernes fra computeren – se info om dette i din browsermeny.

Link til andres hjemmesider

Vår hjemmeside kan inneholde linker til andre hjemmesider eller internett-tjenester. Når du klikker videre, gjør vi oppmerksom på at du forlater vår hjemmeside og dermed ikke lengere er beskyttet av nærværende persondatapolitikk.

Ytterligere informasjon

Nærværende persondatapolitikk for Saxi Produkter AS revideres løpende etter gjeldende forhold og regler. Det er derfor viktig å holde seg orientert om de seneste endringer her på siden.

Saxi Produkter AS

Nannestadgata 3. 2000 Lillestrøm

Mai 2021