Informasjon om brann

Ifølge bygningsreglementet stilles det ofte brannkrav til skillevegger, herunder også foldevegger. En foldevegg kan utgjøre en bygningsdel EI 30 eller EI 60. Ingen av disse veggene kan leveres som selvlukkende. Det krever at brukeren lukker veggen riktig.


Branngodkjennelse

Det er ingen myndighetskrav om brannklassifisering (merking) av foldevegger, da det ikke finnes en Norsk Standard på området. I tilfeller hvor bygningsreglementet krever at foldeveggen skal oppfylde brannkrav, er det derfor de lokale brannmyndigheter som skal godkjenne veggen.

Saxi har branntestet sine vegger etter gjeldende europeiske standarder og dermed skapt et reelt grunnlag for bedømmelse.

 

Bruk SAXI

Alle er velkomne til å kontakte SAXI Produkter AS på tlf. 994 66 510 og trekke på vår erfaring om brannklassifikasjon